Beşiktaş Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçinde Su ve Kanal Yapım ve Bakım İnşaatı

Beşiktaş Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçinde Su ve Kanal Yapım ve Bakım İnşaatı

18.053 m Ø 200-600 mm arası atık su beton boru döşenmesi, 34.120 m Ø 200’lük atık su parsel bağlantısı, 2011 adet vidanjör çekimi, 2357 adet tıkalı atık su kanalı açılması, 5651 adet tıkalı rabıt açılması, 18.335 m Ø100-250 mm’lik içme suyu DF boru döşeme, 1151 adet Ø32-40 mm şube yolu tesis edilmesi, 35.194 m içme suyu şube yolu onarımı işi

Proje Bilgileri

İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Yeri: İstanbul
Bitirme Tarihi: 2004