Vizyon, Misyon & Değerler

MİSYON, VİZYON & DEĞERLER

EREN İNŞAAT faaliyetlerinin temelinde, şirket genelinde tanımlanan değerler ve şirket politikaları yatar. Her çalışanımız, üstlendiği görevleri, bu değerleri ve şirket politikalarını düşünerek yerine getirir ve bunun başarılarımızın en temel taşlarından birisi olduğunu bilir.

Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeler tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; tüm bunları gerçekleştirirken, ülkemiz, toplumumuz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kuruluş olmak.

Vizyonumuz

Kalite ve zamanlamadan ödün vermeden yüksek projeler geliştirmeye devam ederek dünya genelinde hizmet veren en iyi mühendislik ve inşaat firmaları arasında yenilikçi ve rekabetçi firmalardan biri olmak.

Değerlerimiz

Yaptığımız her işin temelinde şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerleri göz ardı etmeden çalışırız. Bu sayede hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayış. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekilleniyor. Tüm çalışmalarımızda, sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.​

Bütünlük

Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür. EREN İNŞAAT davranış kurallarına sıkı bir şekilde uyarak bir bütünlük ve güven kültürü oluşturmaktadır.

Girişimcilik ve İnovasyon

EREN İNŞAAT girişimcilik ve inovasyon kültürünü içeriden başlayarak toplumsal faydaya dönüştürmeyi sağlamak için çalışmakta ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirerek inovasyonu kurum kültürünün DNA’sına yerleştirmeyi hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güven içerisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir iş ortamı sunmak ve bunun oluşturulmasını engelleyecek risklerin bertarafı EREN İNŞAAT için temel bir önceliktir. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği, Topluluk genelinde proaktif ve sistematik bir yaklaşımla yönetilmektedir.

Güven ve Dayanışma

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki içerisinde hareket eder, başarıyı paylaşır ve başarısızlığın karşısında beraber dururuz. Ayrıca biliriz ki yaptığımız işte şeffaflık, hesap verebilirlik ve disiplin vardır.

İyi Toplum

EREN İNŞAAT, içinde yaşadığı toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı, iyi bir sorumlu vatandaş olarak hedefler. Bunun için toplumun sosyal ve ekonomik yapısına, toplumu oluşturan bireylerin her bir yaşam evresindeki ihtiyaç ve alışkanlıklarına demografik değişimi makro seviyede araştırarak odaklanır ve etki alanına giren konularda aksiyon almayı amaçlar.