Kadıköy-Maltepe İlçeleri Müteferrik Atık su ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

Kadıköy-Maltepe İlçeleri Müteferrik Atık su ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

54.717 m Ø200-2600 mm arası atık su boru döşeme, 134.274 m2 çelik palplanş imalat, 30 km iksalı imalat, 65 m uzunluğunda ortalama 5 m yüksekliğinde taş istinat duvar yapımı, 4.195 m atık su hatları bakım onarım ve rehabilitasyonu, Ø1000- Ø2000 çapları arası toplam 1.589 m3 kollektör temizliği, (4×2), (2,5×2), (2,2×1,2) boyutlarında toplam 11.000 m3t baks temizliği, altyapısı ile birlikte 3110 m yol düzenlemesi.

Proje Bilgileri

İşveren: İSKİ
Yeri: İstanbul
Bitirme Tarihi: 2005