Asya Bölgelsi 11. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

Asya Bölgelsi 11. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

Yaklaşık 55km muhtelif kesitlerde Ø300 – Ø1800 çapları arasında kollektör, dere ıslahı, atık su ve yağmur suyu kanal imalatı.

Proje Bilgileri

İşveren: İSKİ
Yeri: İstanbul
Bitirme Tarihi: Devam Ediyor