Avrupa 2. Bölge 4. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı İşi

Avrupa 2. Bölge 4. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı İşi

Yaklaşık 2km muhtelif kesitlerde prekast ile dere ıslahı, Ø300 – Ø2800 çapları arasında 23km atık su ve yağmur suyu kanal imalatı.

Proje Bilgileri

İşveren: İSKİ
Yeri: İstanbul
Bitirme Tarihi: Devam Ediyor