Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

İstanbul Selimpaşa Havzası’nda bulunan tüm yerleşim alanlarından toplanan atık suları 70.000 m³/gün kapasiteli olarak karbon, azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma yöntemleriyle arıttıktan sonra alıcı ortama verebilen arıtma tesisi inşaatı

Proje Bilgileri

İşveren: İSKİ
Yeri: İstanbul
Bitirme Tarihi: 2013