Sumgayıt – Saray ilçesinin su teçhizatı ve kanalizasyon sisteminin yeniden kurulması işi

Sumgayıt – Saray ilçesinin su teçhizatı ve kanalizasyon sisteminin yeniden kurulması işi

Saray ilçesinde Ø 110- Ø 1000 mm çapları arasında 40 km içmelisu hattının imalatı ve 8000 adet eve sayaç koyulması işi

Proje Bilgileri

İşveren: AZERSU
Yeri: Azerbaycan
Bitirme Tarihi: 2015